REKLAMA
Awaryjne otwieranie Katowice
 PATRONAT MEDIALNY
Festiwal MEDIAWAVE
Klasy integracyjne w SP 13
Janowskie Targi Sztuki
 Statystyka serwisu


  [dodaj/uzupe軟ij]
Padlewski Stanis豉w
"Galeria Zas逝穎nych Mys這wiczan": Alfred Sulik

Stanis豉w Padlewski urodzi si 19 czerwca 1947 roku w Katowicach w rodzinie inteligenckiej Bronis豉wa i Jadwigi z domu Szolc. By potomkiem s豉wnego od XV wieku w Rzeczypospolitej rodu Padlewskich herbu 郵epowron, posiadaj帷ego dobra na Podlasiu, Wo造niu i w Ma這polsce, za jego cz這nkowie dziedziczyli maj徠ek na Padlewie. Najbardziej znany by s造nny genera Zygmunt Padlewski /1835-1863/, naczelnik Warszawy i uczestnik powstania styczniowego, rozstrzelany przez Rosjan. Stanis豉w Padlewski uko鎍zy szko喚 podstawow w 1960 roku i rozpocz掖 nauk w 奸御kich Technicznych Zak豉dach na Wydziale Elektrycznym. W 1966 roku uzyska 鈍iadectwo dojrza這軼i. Przez pi耩 lat pracowa w tej szkole w pracowni elektrycznej i elektronicznej w charakterze asystenta. Prowadzi zaj璚ia z przedmiot闚 pomiary elektryczne, przeka幡iki i elektronika. Jednocze郾ie podj掖 studia na Wydziale Techniki Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach, uzyskuj帷 w 1971 roku stopie magistra techniki. W 1972 roku Stanis豉w Padlewski zawar zwi您ek ma鹵e雟ki z Ann Maciejczyk, z wykszta販enia mgr historii/. Owocem tego zwi您ku by syn Adam. Stanis豉w Padlewski wykazywa ogromne zami這waniem do pracy spo貫cznej. Od najm這dszych lat nale瘸 do Zwi您ku Harcerstwa Polskiego aktywnie uczestniczy w 篡ciu katowickiego i mys這wickiego hufca. By cz這nkiem Rady Chor庵wi ZHP Katowice. Za zas逝gi dla ruchu harcerskiego otrzyma stopie instruktorski "Harcmistrz Polski Ludowej". W 1966 roku sta si cz這nkiem PZPR. Od 1 wrze郾ia 1971 roku Stanis豉w Padlewski zwi您a si z Zespo貫m Szk馧 Zawodowych w Mys這wicach. Jako nauczyciel prowadzi zaj璚ia z przedmiot闚: elektrotechnika, metrologia, mechanika techniczna, automatyka i termodynamika. W latach 1972-1979 wybrany zosta sekretarzem organizacji partyjnej przy Zespole Szk馧 Zawodowych /ZSZ/. W 1980 roku Stanis豉wowi Padlewskiemu powierzono funkcj zast瘼cy dyrektora ZSZ, za od lutego 1991 roku, w wyniku konkursu, stanowisko dyrektora ZSZ. By ogromnie zaanga穎wany w sprawy szko造 i kierowa ni bardzo pr篹nie. Przyczyni si do przebudowy i rozszerzenia bazy dydaktycznej dla nauczania teoretycznych przedmiot闚 zawodowych, do stworzenia nowych pracowni oraz wyposa瞠nia ich w nowoczesne pomoce naukowe. Rozbudowano tak瞠 warsztaty szkolne. Na terenie Warsztat闚 utworzono Autoryzowan Stacj Ob郵ugi i Napraw Gwarancyjnych Samochodu "狹K" i "DAWEOO". Dyrektor Padlewski nale瘸 do os鏏 bardzo energicznych, przedsi瑿iorczych, wymagaj帷ych i konsekwentnych, a przy tym bardzo skromnych, kole瞠雟kich i 篡czliwych. By lubiany przez pracownik闚 i uczni闚. Pozosta w pami璚i absolwent闚 ZSZ. W latach 90. dalej si dokszta販a. Uko鎍zy Studium Podyplomowe Organizacji i zarz康zania O鈍iat na Uniwersytecie 奸御kim. Uczestniczy w licznych kursach zwi您anych z doskonaleniem zawodowym. Sprawowanie funkcji dyrektora przez Stanis豉wa Padlewskiego przypad這 na trudne lata transformacji ustrojowej w Polsce. Wymaga豉 ona r闚nie zmian w funkcjonowaniu mys這wickiego ZSZ oraz wprowadzenia nowych program闚 nauczania i wychowania. Cechy charakteru dyrektora zadecydowa造, 瞠 proces transformacji w ZSZ przebiega bezkonfliktowo i w spokojnej atmosferze oraz 瞠 wprowadzane w spos鏏 stopniowy i racjonalny zmiany w systemie kszta販enia mia造 dostosowa profil absolwenta do wymog闚 i potrzeb rynku pracy. Z inicjatywy Stanis豉wa Padlewskiego szko豉 nawi您a豉 wsp馧prac i wspomaga豉 organizacj PCK, Dom Ma貫go Dziecka, hospicjum Cordis, Schronisko bezdomnych zwierz徠 i Towarzystwo Abstynent闚 "Ogniwo". W 2001 roku przypad jubileusz 50-lecia utworzenia mys這wickiego ZSZ, kt鏎y sta si okazj zaprezentowania znacz帷ych jej osi庵ni耩 Za ca這kszta速 pracy w zawodzie nauczycielskim Stanis豉w Padlewski odznaczony zosta Z這tym Krzy瞠m Zas逝gi i Srebrn Odznak Zas逝穎nemu dla Wojew鏚ztwa Katowickiego. Wielokrotnie zosta wyr騜niony nagrodami Ministra O鈍iaty, Kuratora O鈍iaty i Wychowania oraz kolejnych prezydent闚 miasta Mys這wic.

R闚nolegle z prac w ZSZ du膨 aktywno嗆 Stanis豉w Padlewski wykazywa du膨 na niwie sportowej, zar闚no jako dzia豉cz sportowy i trener. Sw wiedz z akresu sportu doskonali na Studium podyplomowym Mened瞠r闚 Sportu w Akademii Wychowania fizycznego w Krakowie. Jego ulubion dyscyplin sportow by豉 pi趾a siatkowa. Przyczyni si do spopularyzowania i rozwoju tej dyscypliny w鈔鏚 uczni闚 w ZSZ a na tej podstawie do zorganizowania w 1970 roku sekcji pi趾i siatkowej w Klubie Sportowym Lechia 06 Mys這wice. W ci庵u kilkudziesi璚iu lat sumiennej pracy stworzy i trenowa wiele dru篡n dziewcz徠. Dzi瘯i temu stworzy warunki dla wype軟ienia czasu wolnego zast瘼om m這dzie篡 oraz przygotowa do sportu wyczynowego. Jako trener Padlewski organizowa i prowadzi obozy treningowe, przeznaczaj帷 na ten cel swoje miesi帷e wakacji szkolnych. Wspomnie nale篡, 瞠 za wykonywane 3-4 zaj璚ia treningowe w tygodniu oraz za mecze otrzymywa symboliczne wynagrodzenie. Prowadzone przez Stanis豉wa Padlewskiego dru篡ny awansowa造 do III ligi, ligi mi璠zywojew鏚zkiej a nawet do II ligi, w kt鏎ych odnosi造 wiele sukces闚 sportowych. Jako cz這wiek ogromnie ofiarny, zdyscyplinowany, ambitny i zr闚nowa穎ny cieszy du篡m uznaniem w鈔鏚 ko豉ch dzia豉czy sportowych, przede wszystkim za w鈔鏚 zawodniczek przygotowywanych do wyczyny sportowego. Wchodzi w sk豉d zarz康u Okr璕owego Zwi您ku Pi趾i Siatkowej. Za sumienn i owocn dzia豉lno嗆 na niwie sportowej wyr騜niony zosta Odznak Z這t i Odznak Srebrn "Zas逝穎ny Dzia豉cz Polskiego Zwi您ku Pi趾i Siatkowej".

Stanis豉w Padlewski anga穎wa si w dzia豉lno軼i politycznej mys這wickiej lewicy, w kt鏎ej pe軟i funkcj sekretarza. W dw鏂h wyborach do mys這wickiego samorz康u mieszka鎍y wybrali go radnym. Ze wzgl璠u na sprawowanie funkcji dyrektora ZSZ ka盥orazowo rezygnowa z zasiadania w radzie miasta. W pa寮zierniku 2002 roku wysuni皻y zosta na kandydata na urz康 prezydenta miasta Mys這wic. W drugiej turze, pierwszych w Polsce wybor闚 bezpo鈔ednich w dniu 10 listopada 2002 roku Stanis豉w Padlewski zosta prezydentem Mys這wic. Jako cz這wiek szlachetny i uczciwy nie przewidywa, 瞠 stanie si przedmiotem bezpodstawnych atak闚. Jeszcze przed obj璚iem urz璠u pom闚iono prezydenta o "walk z krzy瘸mi" w Urz璠zie Miasta oraz powt鏎zono to demonstracyjnie 18 listopada w czasie uroczystego zaprzysi篹enia. Bardzo ci篹ka atmosfera jaka wytworzy豉 si wok馧 prezydenta oraz presje z r騜nych stron mia造 wp造w na 豉godny charakter nowego prezydenta. Rano 28 listopada 2002 roku, jak grom z nieba spad豉 na mieszka鎍闚 wie嗆 o wypadni璚iu Stanis豉wa Padlewskiego z balkonu swego mieszkania na 10 pi皻rze przy ul. Wielka Skotnica 38. Dnia 2 grudnia 2002 roku odby豉 si uroczysto嗆 瘸這bna. W Urz璠zie Miasta wystawiono urn z prochami zmar貫go. W uroczysto軼i tej uczestniczyli nie tylko rzesze mieszka鎍闚 Mys這wic. Przyby tak瞠 wojewoda 郵御ki Lechos豉w Jastrz瑿ski, przedstawiciele Senatu III RP i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Rady Miasta Mys這wic. Z這瞠nie proch闚 nast徙i這 kilka godzin p騧niej w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Katowicach -Ligocie. Sylwetk zmar貫go Prezydenta i warunki w jakich zdecydowa si obj望 ten urz康, dnia 2 grudnia 2002 roku w czasie mszy 鈍. ofiarowanej przez dyrekcj i uczni闚 Zespo逝 Szk馧 Ponadgimnazjalnych za tragicznie zmar貫go prezydenta we wspania貫j homilii przypomnia proboszcz Parafii Niepokalanego Pocz璚ia, ks. dziekan Krzysztof Kasza. Ksi康z dziekan stwierdzi, 瞠 "potrzeba mocy ogromnej, co ogniem mi這軼i w sercu p這nie, by w ideologicznym ba豉ganie i嗆 drog wybrukowan cnotami, ukszta速owanymi w czas w豉snego rozwoju, w prawym my郵eniu i pe軟ym idea堯w", za charakteryzuj帷 sylwetk Stanis豉wa Padlewskiego podkre郵i: "Stoj帷 dzi wobec 鄉ierci cz這wieka, kt鏎y m闚i o sobie, 瞠 w Boga nie wierzy, a jednocze郾ie w swym 篡ciu potrafi uszanowa wiar drugiego cz這wieka - to m闚i na podstawie w豉snych do鈍iadcze- i tak bardzo zatroskany by o wsp鏊ne dobro, zadajemy sobie pytanie, c騜 mog這 si sta wielkiego, 瞠 trzeba by這 tak drastycznie zako鎍zy swe 篡cie".

Alfred Sulik
Jest ,
 玆WE  MIASTO!
Informacje o Mys這wicach
Aktualno軼i mys這wickie
Interwencje, problemy
Artyku造 o Mys這wicach
Poznaj zabytki Mys這wic!
Wyjd na spacer!
Fotografie Mys這wic
 WYDARZENIA
Zapowiedzi wydarze
Sprawozdania z wydarze
Kalendarz wydarze
Uroczysto軼i pa雟twowe
Akcje spo貫czne
安i皻a religijne
Nabo瞠雟twa wg parafii
 BAZA  ADRES紟
Urz康 Miasta
R騜ne urz璠y i instytucje
Pomoc medyczna
Edukacja
Rozrywka i rekreacja
Gastronomia i noclegi
Sklepy wg rodzaju
Og鏊ny katalog firm
 KOMUNIKACJA
PKP - poci庵i pasa瞠rskie
PKS -autob.dalekobie積e
KZK GOP itp. - autobusy
T - tramwaje
TAXI, busy, autostop
Parkingi, paliwa, pomoc
Dojazd - opis, plan miasta
 HISTORIA
Kilka s堯w o przesz這軼i
Kalendarz wydarze
Wspomnienia
Stare zdj璚ia
Stare poczt闚ki
Stare mapy
 KATALOG  STRON
 SWOBODNIE
 印﹖K


do g鏎y  
  Mys這wicki Portal Mieszka鎍闚 © by Mys這wice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   wsp馧praca   serwer   WWW   reklama  
       START       玆WE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE